intrat în vigoare în 9 martie 2009. Comuna Sînandrei, alături de Orţişoara, au fost primele din Timiş în care acest proiect a fost implementat. In faza finală a acestuia, toate parcelele de teren din raza administrativ-teritorială au fost măsurate şi centralizate, iar din 13.12.2016, documentaţiile sunt afişate la Căminul Cultural din Sînandrei. Proprietarii de imobile (terenuri agricole, curţi, grădini, construcţii) sunt rugaţi să se prezinte în termen de 60 de zile de la afişarea măsurătorilor, pentru a verifica dacă datele corespund. In cazul în care se găsesc neconcordanţe, proprietarii din Sînandrei pot depune cereri de rectificare a acestora în termen de 60 de zile de la afişare. Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din reprezentanţi ai OCPI (Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară), ai PROCAD (firma care s-a ocupat de măsurătorile topografice) şi reprezentanţi ai Primăriei Sînandrei. "Doresc să reamintesc cetăţenilor că, prin acest proiect am reuşit să denumim străzile din comună şi să renumerotăm toate imobilele situate în raza administrativ-teritorială a comunei, operaţiuni ce sunt înregistrate deja în cartea funciară. Revin de asemenea, cu precizarea că aceste denumiri de străzi şi renumerotări ale caselor nu vor atrage automat şi inlocuirea cărţilor de identitate (buletinelor), acestea vor rămâne valabile până la data menţionată de cartea fiecăruia de identitate. Intenţionez ca până la jumătatea anului 2017 să reuşim să inaugurăm în Sînandrei un centru de Evidenţă a Populaţiei, astfel încât cărţile de identitate să poată fi eliberate la noi în comună, scutind astfel cetăţenii de timpul pierdut cu drumul până la Timişoara", a declarat Claudiu Coman, primarul comunei Sînandrei.

Back.